Allah Sebaik baiknya Pelindung

Yuk, baca baik-baik, direnungkan dan ditadabburi ayat-ayat ini, baca tafsirnya, insyaAllah akan mendatangkan kekuatan dan semangat dalam diri untuk lebih kokoh dan istiqamah dalam perjuangan dakwah :D :D :D barakallahu fiikum..

Surah Ali Imraan
173. (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."

174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar

175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

Ya Allah, kami dengar berita ini, dan kami tahu kesudahan perjuangan dakwah ini, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa berucap "hasbunallah wa ni'mal wakiil"
Ustadz Felix Siauw

0 komentar:

Posting Komentar